Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Skwierzyna jest kierowana przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasz personel prowadzi bezpłatne zajęcia edukacyjne w terenie lub w salach edukacyjnych, w ciągu całego roku kalendarzowego. Z przyczyn organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie oraz ustalenie treści i terminu prowadzonych zajęć. (Formularz zgłoszeniowy zajęć edukacyjnych)

W celu uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

Maciej Hałuszczak;

tel. 95 728 69 41 *333;

e-mail maciej.haluszczak@szczecin.lasy.gov.pl

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM 

Cel: recykling, segregowanie śmieci oraz rozpoznawanie śmieci (szkło, plastik, makulatura, elektorśmieci, odpady biodegradowalne).

Adresaci: Przedszkole

Termin realizacji: Cały rok

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASU

Cel: zachowanie w lesie, obserwacja przyrody, zasady obchodzenia się z ogniem w lesie

Adresaci: Przedszkole

Termin realizacji: Cały rok

DREWNO JEST WSPANIAŁE

Cel: pogadanka z edukatorem; urozmaicona zeszytem do kolorowania; omawiany temat budowy drewna, rodzajów drewna,wad drewna, wykorzystania go w gospodarce, właściwości drewna, przedstawienie go jako surowca ekologicznego,

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

LEŚNE ŁAMIGŁÓWKI

Cel: pogadanka z edukatorem, urozmaicona zeszytem zadań, omawiane tematy przyrodnicze (zwierzęta, rośliny, grzyby i drzewa leśne)

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

LEŚNE SKARBY

Cel: pogadanka z edukatorem, urozmaicona zeszytem zadań, omawiany temat darów lasu, produktów z drewna, wypoczynku w lesie

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

SKRZYDLACI MIESZKAŃCY LASU

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań omawiane są tematy obserwacji ptaków, gatunków ptaków, ich życia i występowania, rozpoznawania i form ochrony.

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok


SZANUJ LAS - JEST NASZ

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań omawiane są tematy związane z zarządzaniem lasami, prawami i obowiązkami dotyczącymi lasu oraz najważniejszych problemów np.: zaśmiecaniem lasu

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

SPOTKANIE Z LASEM

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań poruszane są tematy dotyczące lasu jako elementu środowiska (co to jest las, jak powstaje, funkcja lasu i zagrożenia)

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia

Termin realizacji: Cały rok

ROK PRACY LEŚNIKA W LESIE

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań poruszane są tematy prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Polski

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

WIOSNA W PRZYRODZIE

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji omawiane są pierwsze oznaki wiosny

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Zima/Wiosna

KŁUSOWNICTWO

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji omawiany jest problem kłusownictwa; pokazuje się różnice między kłusownictwem a myślistwem

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

ZIMA W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji poruszana jest tematyka przystosowania zwierząt do warunków zimowych na terenie Polski

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Jesień/Zima

WILK - MIESZKANIEC SKWIERZYŃSKICH LASÓW

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji mówi się o biologii wilka, jego roli w przyrodzie oraz zasad obcowania z wilkami

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: Cały rok

JAK ZMIENIAMY DRZEWA W DREWNO

Cel: rozmowa z edukatorem wzbogacona o zeszyt edukacyjny, tłumaczy w atrakcyjny i zrozumiały sposób cykl produkcji leśnej od sadzonki do deski

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

DRZEWA NASZYCH LASÓW

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem urozmaiconej o prezentację oraz próbki drewna, omawiane są wybrane gatunki drzew występujących w polskich lasach

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia

Termin realizacji: Cały rok

NASZE LEŚNE DRZEWA

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem urozmaiconej i wyświetlanej prezentacji omawiane są wybrane gatunki drzew występujących w polskich lasach

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT

Cel: w oparciu o prezentację multimedialną i eksponaty uczestnicy poznają las jako dom wielu zwierząt, uczą się jak obserwować zwierzęta, poznają sylwetki najpopularniejszych polskich zwierząt leśnych.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

ELEMENTY GOSPODARKI LEŚNEJ

Cel: zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną, urozmaicone projekcją filmu o tematyce leśnej. Uczestnicy poznają poszczególne elementy wchodzące w skład gospodarki leśnej, m. in. hodowlę lasu, ochronę przyrody, zagospodarowanie turystyczne lasu.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

OCHRONA PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE

Cel: uczestnicy dowiedzą się z prezentacji multimedialnej o najważniejszych formach ochrony przyrody, ustanowionych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skwierzyna. Zajęcia rozmaicone są projekcją wybranego filmu o tematyce ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

OGIEŃ W LESIE

Cel: w oparciu o prezentację multimedialną i rozmowę z edukatorem uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu. Zajęcia można urozmaicić o projekcją filmu oraz wyjście do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego przy siedzibie nadleśnictwa.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia

Termin realizacji: wiosna, lato

ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT

Cel: zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną i rozmowę z edukatorem, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać ślady obecności zwierząt w przyrodzie.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: cały rok

WIELOFUNKCYJNA DZIAŁALNOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH W NADLEŚNICTWIE SKWIERZYNA

Cel: uczestnicy dowiedzą się z prezentacji multimedialnej o zasadach wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzonej w Lasach Państwowych, na przykładzie zadań realizowanych w Nadleśnictwie Skwierzyna.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

CO GRYZIE PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ?

Cel: na podstawie wyświetlanej prezentacji multimedialnej i rozmowy z edukatorem uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o Puszczy Białowieskiej i jej historii oraz o korniku drukarzu i konflikcie dotyczącego Puszczy.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok