Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego przekazali na ręce Dyrektora RDLP w Szczecinie certyfikat prowadzenia dobrej gospodarki leśnej w systemie PEFC nr CSL/724/2014. Certyfikat obowiązuje od 14.11.2014 do 13.11.2017.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu "non-profit", której celem jest promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację trzeciej strony. PEFC jest wiodącym systemem certyfikacji leśnej na świecie z ponad 30 zatwierdzonymi narodowymi systemami certyfikacji oraz ponad 240 milionami hektarów certyfikowanych lasów.

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC w Polsce prowadzona jest w oparciu o akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

RDLP w Szczecinie uzyskało certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: CSL/724/2014 ważny do dnia 13 listopada 2017 roku.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC.