Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie są

Maciej Hałuszczak
tel. 95 728 69 41 *333
e-mail: maciej.haluszczak@szczecin.lasy.gov.pl