Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako gałąź praktycznej wiedzy leśnej ma za zadanie zabezpieczanie lasu przed wszystkimi niebezpieczeństwami, mogącymi mu zagrażać.

 
Lasy nadleśnictwa z racji warunków przyrodniczych w przeważającej części monokultur sosnowych narażone są na szkodniki pierwotne i wtórne.
 
Zagrożenia biotyczne (od przyrody ożywionej)
 
W ostatnich latach można odnotować niektóre gradacje owadów:
 
 • 1983 – na pow. 29 684 ha wykonano zabieg ratowniczy na brudnice mniszkę,
 • 1991 – na pow. 18 741 ha wykonano zabieg ratowniczy na boreczniki sosnowe,
 • 1995 – na pow. 12 090 ha wykonano zabieg ratowniczy na boreczniki sosnowe,
 • 2001 – na pow. 2 505 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę Zabiegiem objęto leśnictwa: Stary Dworek, Jeleniec, Pniewo, Dzików
 • 2002 – na pow. 2 941 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę. Zabiegiem objęto leśnictwa: Glinik, Trzebiszewo, Stary Dworek, Dzików,
 • 2003 – na pow. 176 ha wykonano zabieg ratowniczy na brudnicę mniszkę,
 • 2003 – na pow. 44 ha wykonano zabieg ratowniczy na chrabąszcza majowego. Zabiegiem objęto leśnictwo Pniewo,
 • 2011 - na pow. 474 ha wykonano zabieg ratowniczy na chrabąszcza majowego. Zabiegiem objęto leśnictwo Sokola Dąbrowa.
 • 2013 - na pow. 11 170 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę Zabiegiem objęto leśnictwa: Brzozowiec, Glinik, Trzebiszewo, Stary Dworek, Jeleniec, Pniewo, Dzików, Dąbrówka.
 • 2015 r. na początku września, po przejściu gwałtownej burzy, której towarzyszył silny wiatr,  uszkodzeniu uległo 27.168 m 3 drewna na powierzchni 1250 ha. Na skutek huraganowych wiatrów ucierpiały przede wszystkim leśnictwa: Trzebiszewo, Stary Dworek, Jeleniec, Dąbrówka, Murzynowo.
Z powyższego wynika, że wszelkie zagrożenia od strony owadów koncentrują się w leśnictwach: Pniewo, Jeleniec, Dzików, Glinik, Stary Dworek. Przyczyn należy upatrywać w słabych siedliskach, braku zróżnicowania gatunkowego i wiekowego drzewostanów. Na słabszych siedliskach, w ramach uodparniania drzewostanów na owady wprowadza się kępy biocenotyczne z gatunkami liściastymi, które w przyszłości mają stać się atrakcyjnymi miejscami dla bytowania ptaków.
 
Zagrożenia abiotyczne (od przyrody nieożywionej)
 
Wśród czynników atmosferycznych mających największe znaczenie dla lasów nadleśnictwa maja silne wiatry i huragany.
Ostatnie takie silne wiatry miały miejsca:
 
 • 2002 r. na przełomie stycznia i lutego w ciągu kilku chwil zostały uszkodzone drzewostany starszych klas wieku. Usunięto powyżej 6 tys. m³ wywrotów i złomów.
 • 2003 r. w miesiącu sierpniu na skutek silnych wiatrów w lennictwach: Brzozowiec, Glinik i Jeleniec usunięto 1700 m³ drewna.
 
Ponadto niekorzystna dla drzew w naszym klimacie jest zbyt niska temperatura w czasie wzmożonej aktywności życiowej roślin (w okresie wegetacji). Takie obniżenie temperatury poniżej zera nazywamy przymrozkami.
 
 • 2004 r. w leśnictwie Skwierzyna przymrozki uszkodziły uprawę na 13 letnim spalenisku na pow. ok.20 ha.
 
 
Ochrona przeciwpożarowa
 
Z kart historii Nadleśnictwa należy wspomnieć o pożarze w 1911 roku  w którym uległo spaleniu 1700 ha.
W latach 1983-1992 powstało 148 pożarów a drobne pożary zdarzały się kilkakrotnie w ciągu 10-lecia. Z reguły  były one gaszone w zarodku i nie powodowały zbyt dużych strat. Największy pożar zarejestrowany został w 1992 roku w leśnictwie Popowo o powierzchni 163 ha. Wszystkie te zdarzenia przyczyniły się , że Nadleśnictwo Skwierzyna zostało zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Na ocenę zagrożenia ma wpływ:
 
Udział siedlisk borowych 98%
Udział I-III klasy wieku 63%
Średnia ilość pożarów w roku  9