Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Obszary w zasięgu Nadleśnictwa

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa występują 3 obszary Natura 2000:

  1.   Dyrektywa ptasia

                  * Dolina Dolnej Noteci PLB080002 (47,81 ha w zarządzie Nadleśnictwa) 

  1. Dyrektywa siedliskowa

                  * Ujście Noteci PLH080006 (47,81 ha w zarządzie Nadleśnictwa)

                  * Skwierzyna PLH080041 (na terenie zasięgu administracyjnego)