Gekennzeichneter Inhalt

Obszary Chronionego Krajobrazu

Grunty administrowane przez Nadleśnictwo znajdują się w obrębie 3 obszarów chronionego krajobrazu, które zostały utworzone Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r., są to:
OCHK   „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci", obejmuje 105,32 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 90,83 ha),
OCHK  „9 – Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie", obejmuje 354,88 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 348,53 ha),
OCHK „8A – Dolina Obry", obejmuje 1065,41 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 1016,60 ha).
 
Link do strony geoserwisu z mapą OCHK: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy