Asset Publisher Asset Publisher

WSPÓLNA PRACA PRZYNIOSŁA EFEKT

UPRZĄTNIĘTY CMENTARZ ODPŁACA SIĘ ZA WŁOŻONĄ PRACĘ

Jesienią ubiegłego roku uczniowie ZST w Skwierzynie, pracownicy OSiR Skwierzyna i Nadleśnictwa oraz członkowie Stowarzyszenia „Świniary – Wieś Między Wartą a Puszczą” dużym nakładem sił przywrócili pamięć zarośniętej nekropolii w lesie. Wspominaliśmy o tym we wcześniejszym artykule. Obecnie miejsce to pokrył łan konwalii majowej, która w tej chwili kwitnie. Uprzątnięty cmentarz pięknie odpłaca się za włożoną pracę. Doszły nas też słuchy, że rodzina i krewni pochowanych tutaj osób, odnajdują groby swoich przodków. Nasza wspólna inicjatywa przyniosła bardzo pozytywny wydźwięk społeczny.

W lasach jest jeszcze wiele zapomnianych grobów. Zachęcamy do zgłaszania się instytucji, firm i osób prywatnych, które chciałyby oczyścić i objąć honorowym patronatem jeden z leśnych cmentarzy.

 

Tekst: Maciej Hałuszczak