Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU BEZ TAJEMNIC

CZY WIESZ JAK FUNKCJONUJE SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W LP?

Las rośnie długo, płonie bardzo szybko. Polskie lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Wykrycie i lokalizacja pożaru w lesie jest dość trudne, a prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej jeszcze trudniejsze. Wymagało to od pracowników Lasów Państwowych opracowania i wdrożenia sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej. W celu szybkiego i precyzyjnego wykrywania pożarów terenów leśnych prowadzimy sieć punktów obserwacji naziemnej. Składa się on z tradycyjnych, najczęściej murowanych, dostrzegalni oraz nowoczesnych punktów obserwacji telewizyjnej, wykorzystujących kamery. W wykrywaniu pożarów bardzo użyteczne są patrole przeciwpożarowe. Dzielimy je na naziemne (samochody patrolowo-gaśnicze) oraz lotnicze (najczęściej samolot Dromader). W 2018 roku Lasy Państwowe dysponowały 355 samochodami patrolowo-gaśniczymi. Gdy już dojdzie do pożaru lasu, punkt alarmowo-dyspozycyjny, działający w każdym nadleśnictwie, odgrywa kluczową rolę w powiadamianiu potrzebnych służb i kierowaniu określonych sił do akcji gaśniczej. Dla sprawnego poruszania się po lesie zbudowano kompleks dojazdów pożarowych, których w 2018 roku nadleśnictwa posiadały łącznie 51 tys. km. Ich parametry techniczne oraz konstrukcja pozwala na bezpieczne wykorzystanie nawet dużych i ciężkich samochodów Straży Pożarnej. Dojazdy takie posiadają swoje numery i są odpowiednio oznakowane w terenie. W każdym nadleśnictwie istnieją bazy sprzętu przeciwpożarowego, wyposażone m.in.: w pompy, hydronetki, szpadle i tłumice. Podstawowym środkiem gaśniczym nadal pozostaje woda. Zaopatrzenie w nią jednostki gaśnicze w trakcie pożaru jest zadaniem priorytetowym. Z tego względu budujemy i utrzymujemy sieć naturalnych i sztucznych stanowisk czerpania wody. Istotnym uzupełnieniem i znaczącym wsparciem dla prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych terenów leśnych są leśne bazy lotnicze, ze stacjonującymi na nich samolotami patrolowo-gaśniczymi i śmigłowcami. Nie bez znaczenia są stawiane i utrzymywane przez nadleśnictwa tablice ostrzegawcze i informacyjne o tematyce przeciwpożarowej. Co ważne i bardzo przydatne, znaleźć można na nich, istotne w razie zagrożenia, numery alarmowe.

Łączne koszty prowadzenia ochrony przeciwpożarowej w lasach w 2018 roku wyniosły 117 mln zł.

 

 

 

 

 

Tekst: Maciej Hałuszczak

Fot.: W.Chochowski, S. Stańko, J. Piecyk, T. Jackowski