Asset Publisher Asset Publisher

CZY WIECIE, ŻE…

… LASY PAŃSTWOWE MAJĄ JUŻ 95 LAT!

W powojennej, odrodzonej Polsce, trzeba było podnieść kraj z gruzów i odbudować jego struktury. Jedną z ważnych kwestii było uporządkowanie funkcjonowania i statutu lasów. Rząd Władysława Grabskiego podjął uchwałę o utworzeniu Polskich Lasów Państwowych w dniu 26 czerwca 1924 r., a 28 czerwca 1924 r. prezydent Stanisław Wojciechowski rozporządzeniem nadał im statut. Mimo nie łatwej historii polscy leśnicy zawsze stawiali na pierwszym miejscu dobro lasu. A jak wyglądało leśnictwo na początku funkcjonowania Lasów Państwowych ukazano w ciekawym albumie. Niezmiennie najważniejszym celem jest pogodzenie funkcji gospodarczej, społecznej i środowiskowej, przy prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, a niełatwymi zadaniami na przyszłość są radzenie sobie z sytuacjami klęskowymi i dostosowywanie lasów do nowych wyzwań, np. zmian klimatu. Więcej na ten temat można znaleźć w przygotowanym folderze

 

Zobacz jubileuszowy spot

 

 

 

 

Tekst: Maciej Hałuszczak