Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE Z SZACOWANIA SZKÓD

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH TO NIE ŁATWA SPRAWA…

Realizując zapisy znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie oraz polecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dnia 08.05.br. w siedzibie Nadleśnictwa przeprowadzono szkolenie dotyczące sposobu szacowania szkód, w świetle znowelizowanej Ustawy, dla przedstawicieli gmin, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skwierzyna, wchodzących w skład zespołów szacujących.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin, Służby Leśnej oraz biegły rzeczoznawca, p. Janusz Łyjak, który szczegółowo omówił problematykę dotyczącą szacowania szkód łowieckich. Osoba odpowiedzialna za gospodarkę łowiecką w Nadleśnictwie Skwierzyna, p. Michał Szlachetka, omówił nowelizacje Ustawy Prawo Łowieckie oraz tematykę szacowania szkód w kontekście obiegu dokumentacji z tym związanej.

 

Tekst: Michał Szlachetka