Lista aktualności Lista aktualności

RATOWAĆ OD ZAPOMNIENIA

WSPÓLNIE UPRZĄTNĘLIŚMY ZAPOMNIANY CMENTARZ

W dniach 09. i 17.10.2018 r. przeprowadzono prace porządkowe na historycznym cmentarzu, znajdującym się w lesie niedaleko Świniar. Zapomniana nekropolia wymagała głównie wycięcia krzewów i oczyszczenia nagrobków z mchu oraz kompletowania rozrzuconych elementów.

Do pracy włączyli się członkowie Stowarzyszenia „Świniary – Wieś Między Wartą a Puszczą”, uczniowie ZST w Skwierzynie, pracownicy OSiR Skwierzyna i Nadleśnictwa.

Z każdą godziną historyczny cmentarz nabierał właściwego wyglądu, a zza krzewów i spod grubej warstwy ściółki wyłaniały się kolejne płyty nagrobne. Wszyscy z zaciekawieniem odczytywali napisy, nazwiska, daty. Stare pomniki zachwycały swoim ozdobnym wykonaniem.

Akcja nie wiązała się tylko z oczyszczeniem nekropolii. Po pracy wszyscy udali się do Świniar, gdzie miała miejsce krótka prelekcja nt. osadnictwa i historii ludzi, którzy zamieszkiwali niegdyś skraj Puszczy Noteckiej.

Wydarzenie to było żywą lekcją historii i szacunku dla przeszłych mieszkańców tych ziem. Wszyscy mamy nadzieję, że to nie ostatnia akcja tego typu. W lasach jest jeszcze wiele zapomnianych grobów.

Tekst: Maciej Hałuszczak